Wie zich bezighoudt met financiën wil graag duidelijkheid scheppen. Je houdt van orde, overzicht en structuur. Dat is je kerntaak. Het bijzondere feit doet zich nu voor dat veel van de werkzaamheden geautomatiseerd zullen worden door middel van digitale technieken. Digital Finance: de transformatie van Finance in de digitale wereld. De bestemming is onbekend. Achterblijven op het perron is geen optie. Hudifine neemt je mee.

Een verandering is pas kansrijk als mensen die een plaats kunnen geven in hun eigen wereld

Bij Digital Finance hebben we te maken met een transformatie van Finance naar de digitale wereld. Bij deze financiële transformatie gaat het om nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe contacten en een nieuwe beroepshouding. De Financial-nieuwe-stijl is deels nog onbekend. Hudifine maakt zich sterk om daar met elkaar vorm aan te geven: proactief handelen in plaats van reactief afwachten! We bereiden elkaar voor op de toekomst en geven die samen vorm.

Het begrip Digital Finance zoemt al enkele jaren rond en het geluid zwelt aan als een naderende trein

Er komt van alles op ons af, zoals robotisering, artificial intelligence, internet of things, big data en meer. Bij de één levert Digital Finance en de financiële transformatie gevoelens van onrust op vanwege het veronderstelde verlies aan werkt. Een ander ziet een toekomst vol mogelijkheden. Voor beide opvattingen is iets te zeggen. Laten we aan de slag gaan met jouw eigen behoefte. Wie of wat wil je in de toekomst zijn? Kijk over je grenzen heen en inventariseer de kwaliteiten die je in huis hebt.

We staan niet in dienst van robots, maar andersom

Wat belangrijk is, is dat de digitalisering voor en door mensen gebeurt. Meegroeien en ontwikkelen met de digitalisering. Dat is het kompas waarmee Hudifine de toekomst ingaat en aansluiting maakt om de nieuwe tijd te omarmen. Ontdek dus vooral zelf hoe Digital Finance en de transformatie van Finance in de digitale wereld voor jou kans van slagen heeft.

FINANCIEEL KADER HEEFT EEN NIEUWE TOEKOMST

HUDIFINE

Hudifine gelooft in de kracht van mensen!
Vanuit deze overtuiging inspireert Hudifine mensen en laat ze ervaren dat de ontwikkelingen van Finance in de digitale wereld enorme kansen bieden voor iedereen in dit vakgebied. Hudifine neemt organisaties mee in haar visie op de ontwikkelingen in Digital Finance en laat de medewerkers ervaren dat ze hiervoor niet bang hoeven te zijn, maar dat het juist enorme kansen biedt. Hudifine begeleidt organisaties om Digital Finance te realiseren en mensen om deze ontwikkelingen te omarmen en zichzelf verder te ontwikkelen. Hudifine is yin-yang, van én-én. Hudifine is enerzijds van de inhoudelijke harde kant: ze heeft een duidelijke visie op de ontwikkelingen in Digital Finance en een veelzijdige achtergrond in het financiële vakgebied. Anderzijds is Hudifine ook van de relationele zachte kant: ze wil mensen inspireren en meekrijgen.

Diensten
Hudifine begeleidt bedrijven en organisaties bij de financiële transformatie. Hudifine doet dit op organisatie- en medewerkersniveau, in teamverband, en ook met CFO’s en managementteams. Hierbij ontdekken mensen hun aanvullende kwaliteiten en leren die toe te passen. Hudifine ondersteunt bij de organisatieverandering waarbij Finance een nieuwe, strategische positie inneemt in de digitale wereld. Inspireren, coachen, opleiden en begeleiden voor het ontplooien van het potentieel, kracht en energie van persoonlijk leiderschap om daarmee te leren meebewegen met veranderingen binnen Finance. Daaruit bestaat de dienstverlening van Hudifine.

 

Op avontuur gaan en je durven te verwonderen.

Met bezieling en passie, direct vanuit het hart

 

In bewuste en onbewuste, zichtbare en onzichtbare.

Ontdekken
Ontdekken staat voor op avontuur gaan en de spanning opzoeken. Ontdekken betekent ook je durven te verwonderen. Vanuit nieuwsgierigheid en leergierigheid. Want op deze manier ontstaat ontwikkeling en diepgang.

Energie
Hudifine werkt vanuit bezieling en passie. Met gevoel en een tikkeltje spiritualiteit. Hudifine doet dit echt vanuit het hart. Hudifine zet zaken in gang en zorgt voor stroming en beweging. Hudifine wil mensen meenemen en ontwikkelingen laten omarmen. Dat kan alleen met energie.

Inzicht
Vanuit inzicht ontstaat grip en begrip. En dat is een voorwaarde voor beweging. Inzicht werkt voor Hudifine twee kanten op. Zelf inzicht hebben en inzicht geven. Inzicht in de verschillende elementen. Zowel in het bewuste als in het onbewuste. Zowel in het zichtbare als in het onzichtbare.